Konfiguracja

Dostęp do sieci bezprzewodowej Eduroam wymaga poprawnej konfiguracji interfejsu sieciowego:

  • Nazwa sieci SSID : eduroam
  • Obsługiwane standardy 802.1x
  • Mechanizm zabezpieczeń: WPA/WPA2 enterprise
  • Typ szyfrowana : AES
  • Metoda uwierzytelniania EAP-PEAP
  • Uwierzytelnianie (faza 2): MSCHAPv2
  • Identyfikator i hasło nadane przez Sekcję Informatyki AP na podstawie wniosku o dostęp do sieci Eduroam.

Urządzenia z systemami Windows XP/Vista/7/8/10 wymagają ręcznej konfiguracji połączenia: