Start

System eduroam pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami.

Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam, za zgodą swoich instytucji macierzystych, mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).

Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego.

Dostęp do eduroam jest współtworzony przez wszystkie instytucje, które z niego korzystają.

Pełny zakres informacji dotyczących eduroam na stronie http://eduroam.pl

Aby uzyskać uprawnienia do korzystania z sieci eduroam w Akademii Pomorskiej należy się zarejestrować.

LOKALIZACJA

Sieć dostępna jest w budynkach:

  • ul. Arciszewskiego 22
  • ul. Westerplatte 64
  • ul. Słowniańska
  • ul. Partyzantów